Catégories » Promotion » En préparation
 
Lexicon van de brusselse edelsmeden uit de 17de eeuw

par Edmond ROOBAERT. — Hier wordt het resultaat van een jarenlang en systematisch archiefonderzoek te kennen gegeven naar het leven en het werk van 452 edelsmeden die in de loop van die eeuw als goud-of zilversmid werkzaam zijn geweest in de Brabantse hoofdstad (Meer…)

/