ISBN: 978-2-87457-014-8
9,50 €

De molen, een cruciale schakel in het vroeg-moderne productieproces. De casus Antwerpen in de Nieuwe Tijd