ISBN: 978-2-87457-073-5
14,50 €

Vivre et mourir à l’âge du Bronze en Hainaut

 = Paper =

 
W. LECLERCQ, « Vivre et mourir à l’âge du Bronze en Hainaut », in DEMELENNE M. and DOCQUIER G. (dir.), Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe, Brussels, 2014.
-------------------------------------------------------------
FR. — De nombreux dépôts d’objets en bronze, comme celui du « Trou des Nutons » à Presles (B., Hainaut), attestent de contacts et d’échanges plus ou moins distants durant l’âge du Bronze. Ces dépôts pourraient être liés à des pratiques cultuelles mais aussi à des cachettes de fondeurs. Le matériel des tombelles à inhumation montre l’importance accordée à la parure durant cette période – à la fin de laquelle la pratique de l’incinération se généralise, multipliant les champs d’urnes.
--------------------------------------------------------------
NL. — Talrijke depots van bronzen voorwerpen, zoals die van de ‘Trou des Nutons’ in Presles (B., Henegouwen), bewijzen dat er in de Bronstijd contacten en uitwisselingen waren (dichtbij maar ook verder weg). Dergelijke depots zouden te maken kunnen hebben met religieuze praktijken maar het kunnen ook geheime bergplaatsen voor de metaalgieters geweest zijn. Het materiaal van de grafheuveltjes toont hoeveel belang er in die tijd besteed werd aan de versiering – tot aan het einde van deze periode, wanneer het cremeren algemene verspreiding kende en het aantal urnenvelden snel groeide.
--------------------------------------------------------------
 

Keywors : Prehistorie, Bronstijd, Presles (B., Henegouwen), depot, uitwisselingen