Trésor ? / Trésor !

Marie Demelenne et Gilles Docquier (dir.). — Book in French.


Details
 | The authors | ContentsPapers and abstracts

24,00 €
La « Dame » de Villers-Carbonnel : une spiritualité au Néolithique ?
Fr. BOSTYN. — De preventieve opgravingen die stroomopwaarts van het in aanbouw zijnde kanaal Seine - Noord-Europa werden uitgevoerd hebben een vrouwenbeeldje uit het Neolithicum in Villers-Carbonnel aan het licht gebracht…
 
14,50 €
De l'or pour les dieux celtiques ?
A. CAHEN-DELHAYE, J.-M. DOYEN. — Talrijke Keltische depots, bestaande uit halsringen en gouden munten, werden ontdekt op het grondgebied van de Nerviërs. Eén ervan bevat één van de meesterwerken van de Keltische edelsmeedkunst: de torque van Frasnes-lez-Buissenal…
 
14,50 €
Trésors d’un autre âge
L. CAMMAERT, I. JADIN, P. SEMAL. — Bijna twee miljoen jaar lang heeft de mens in onze streken en op vele andere plaatsen in de wereld vuistbijlen vervaardigd en bewaard…
 
14,50 €
À la table des comtes de Hennin-Liétard : le faste des banquets organisés au château de Boussu dès le milieu du XVIe siècle
S. CHALLE, C. ANSIEAU, Cl. DUMORTIER, C. HERCOT, F. PIGIERE, D. WILLEMS. — De opgravingen die sinds 1991 op de site van het kasteel van Boussu zijn gedaan hebben een aanzienlijke hoeveelheid archeologisch materiaal aan het licht gebracht, met name keramiek…
 
14,50 €
Les haches et lames en silex de la minière néolithique de Spiennes
H. COLLET, Fr. BOSTYN. — In het dorpje Spiennes (B., Henegouwen) bevindt zich een zeer groot centrum van vuursteenmijnbouw en -bewerking ter grootte van zo'n honderd hectare dat reeds dateert uit het Neolithicum…
 
14,50 €
Contributions géomorphologiques à l’étude de deux sites mérovingiens en Hainaut
O. COLLETTE. — Door de archeologische gegevens, de waarnemingen op het terrein en bijkomende ruimtelijke analyses samen te brengen kon men de kennis van de Merovingische begraafplaatsen in Viesville (B. Henegouwen, Pont-à-Celles) en op de Grand’Place in Quaregnon aanvullen…
 
14,50 €
Étudier l’invisible. Un fossé de l’âge du Bronze moyen à Havay-Givry
M. DEMELENNE, O. COLLETTE, F. DAMBLON, M. HERMAN, I. JADIN. — De in cirkelvorm gegraven structuur in Havay-Givry wordt qua ouderdom gesitueerd in de Midden-Bronstijd. Gelijkaardige structuren zijn gevonden in de cultuur van Éramécourt (Frankrijk) en Hilversum (Vlaanderen en Nederland)…
 
14,50 €
Ceci n’est pas le fossé d’Havay-Givry
M. DEMELENNE, P. DEMELENNE. — De door een gracht omgeven ruimte van Havay-Givry is een stukje onzichtbare architectuur waarvan het enkel door de geleidelijke verdwijning is dat de geschiedenis ervan kan geschreven worden…
 
14,50 €
L’archéologie avant la fouille. Le potentiel archéologique du Domaine de Mariemont
M. DEMELENNE, G. DOCQUIER. — In Mariemont zelf (B., Henegouwen, Morlanwelz), werd nog geen enkele opgravingscampagne gedaan. Dankzij de samenwerking tussen een historicus en een archeoloog, archiefdocumenten, cartografische en iconografische documenten is het mogelijk zich de site in zijn diachronische ontwikkeling voor te stellen…
 
14,50 €
L'époque mérovingienne en Hainaut
M. DENIS, G. DUMONT. — In Henegouwen werden de jongste jaren twee Merovingische dodenakkers grondig doorzocht, in Viesville en Quaregnon…
 
14,50 €
Enceintes et châteaux en Hainaut
M. DE WAHA. — Henegouwen heeft een uitgebreid patrimonium aan middeleeuwse forten. De gebruikte materialen, met name aarde, hout maar ook steen, vertellen veel over de opmerkelijke technische kennis en vooruitgang…
 
14,50 €
Archéologie, histoire et histoire de l’art. L’indispensable rencontre des disciplines
= Paper =
 
A. DIERKENS, « Archéologie, histoire et histoire de l’art. L’indispensable rencontre des disciplines », in DEMELENNE M. and DOCQUIER G. (dir.), Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe, Brussels, 2014.
 
14,50 €
Charleroi, forteresse oubliée
M. DOSOGNE, A. LECOMTE. — Het beeld dat velen van Charleroi hebben is dat van een industriële metropool die in de 19de eeuw floreerde. De ongewone geschiedenis van de stad begint echter in 1666, wanneer de regering van de Spaanse Nederlanden beslist om ‘ex nihilo’ een fort op te trekken aan de Samber…
 
14,50 €
Les jardins de Mariemont sous Charles de Lorraine
X. DUQUENNE. — In 1749 vestigt Karel van Lotharingen zich in Mariemont en hij beslist om er een nieuw kasteel op te trekken maar ook om de tuinen opnieuw in te richten…
 
14,50 €
Vivre et mourir à l’âge du Bronze en Hainaut
W. LECLERCQ. — Talrijke depots van bronzen voorwerpen, zoals die van de ‘Trou des Nutons’ in Presles (B., Henegouwen), bewijzen dat er in de Bronstijd contacten en uitwisselingen waren (dichtbij maar ook verder weg)…
 
14,50 €
Sur les pas des nobles hainuyers : l’archéologie du bâti et la valorisation des trésors d’architecture
C. MATHIEU. — De habitat van de Henegouwse lage adel tussen de 15de en de 17de eeuw - een patrimonium dat vaak miskend wordt - werd bestudeerd volgens een precieze methodologie…
 
14,50 €
Apports et limites de l’archéologie expérimentale. La reconstitution du fourneau à sel gaulois de Pont-Rémy
G. PRILAUX, C. CHAIDRON, Chr. HOËT-VAN CAUWENBERGHE, A. MASSE. — Als ze met grote zorgvuldigheid wordt toegepast kan de experimentele methode veel toevoegen aan de kennis van de oude productie-activiteiten…
 
14,50 €
Vestiges de la Grande Guerre au sein d’un vaste programme archéologique français. L’exemple du Canal Seine-Nord Europe
G. PRILAUX, M. TALON. — Tijdens de preventieve opgravingen die werden uitgevoerd voor de bouw van het kanaal Seine - Noord-Europa kwamen talrijke overblijfselen aan het licht…
 
14,50 €
La vie municipale et religieuse dans les cités du Nord de la Gaule
M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, G. RAEPSAET. — De romanisering van Gallië was een langdurig en moeizaam proces, dat nochtans ondersteund werd door een grondig uitgewerkte institutionele structuur en de aanwezigheid van troepen aan de grenzen, alsook door de integratie van de bevolking in de Romeinse beschaving die doorheen het hele Romeinse rijk handelsverkeer genereert…
 
14,50 €
Collectes de surface [inventoriées]
A.-F.RASSEAUX. — Ook al is de archeologie een wetenschap, ze brengt voor een stuk ook een bepaalde fascinatie en een zekere verwondering met zich en, als logisch uitvloeisel hiervan: de verbeelding…
 
14,50 €
Des haches néolithiques à l’époque romaine
A. THIEBAUX, I. JADIN, E. GOEMAERE. — Zes Neolitische bijlen en een beitel uit steen, afkomstig uit de oude opgravingen van twee Romeinse villae in Houdeng-Goegnies vertonen sporen waarvan de interpretatie is dat ze hergebruikt zijn in de Gallo-Romeinse tijd…
 
14,50 €
Tournai, une ville « au confluent de la nature et de l’artifice »
L. VERSLYPE, I. DERAMAIX. — Dankzij vijfentwintig jaar archeologische opzoekingen kunnen we de sociale, economische, religieuze en militaire geschiedenis van Doornik beter documenteren…
 
14,50 €
Des ZAC, des ZAI et des ZAP dans l’Antiquité
= Paper =
 
F. VILVORDER, E. WEINKAUF and F. PIGIÈRE, « Des ZAC, des ZAI et des ZAP dans l’Antiquité », in DEMELENNE M. and DOCQUIER G. (dir.), Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe, Brussels, 2014.
 
14,50 €